تصفیه استخر

 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان

لوازم و تجهیزات تصفیه استخر و جکوزی

Pro-Grid
فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
خاك مورد نياز
(K.g)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
21.4825810987.5482420فیلتر تصفیه دیاتومه1
22.18758164131723620فیلتر تصفیه دیاتومه2
22.810258218175964820فیلتر تصفیه دیاتومه3
23.4117582732181206020فیلتر تصفیه دیاتومه4
24.2135583282621447220فیلتر تصفیه دیاتومه5Perflex
فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دیاتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
خاك مورد نياز
(K.g)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
 21.968419676.540EC40ACفیلتر تصفیه دیاتومه6
22.480351209650EC50ACفیلتر تصفیه دیاتومه7
23.2765219015080EC75ACفیلتر تصفیه دیاتومه8لوازم جانبی فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دیاتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
Modelشرحردیف
2SP0710XR50شير چند راهه فيلتر دياتومه9
2C9002SEPفيلتر دياتومه عمودي جهت برگشت آب شست وشو و حفظ خاك دياتومه10Pro Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی با سطح موثر فیلتراسیون 1 تا 5/6 فوت مربع و با ظرفیت تصفیه 25 تا 130 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 240 متر مکعب بکار می رود.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
1 1.2188036725730S144Tفیلترهای شنی تصفیه استخر11
1 1.2458341846735S166Tفیلترهای شنی تصفیه استخر12
1 1.2688846907540S180Tفیلترهای شنی تصفیه استخر13
1 1.29095521058544S210Tفیلترهای شنی تصفیه استخر14
1 1.21051035612510052S220Tفیلترهای شنی تصفیه استخر15
1 1.21351056214811862S244Tفیلترهای شنی تصفیه استخر16
21581086817714274S270Tفیلترهای شنی تصفیه استخر17
22251207723518898S310T2فیلترهای شنی تصفیه استخر18
231513290312250141S360T2فیلترهای شنی تصفیه استخر19
2158977823719099S311SXفیلترهای شنی تصفیه استخر20
231511590312250130S360SXفیلترهای شنی تصفیه استخر21VL Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
فیلترهای شنی سری VL جهت تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
سطح فیلتراسیونآبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطرFt2M2
11.26575528310235VL 210فیلترهای شنی تصفیه استخر22
11.290866011614650VL 240فیلترهای شنی تصفیه استخر23
11.21339168.514017560VL 270فیلترهای شنی تصفیه استخر24پكيجهاي تصفیه استخر (پمپ و فیلتر شنی)
Pro Series
Hayward - پکیج های تصفیه استخر و جکوزی
 • این پکیج ها شامل پمپ سیرکوله تصفیه آب از سری Power-Flo و فیلتر شنی هایوارد می باشد.
 • پکیج های تصفیه هایوارد به همراه شاسی پمپ و فیلتر، کیت اتصالات و لوله های رابط ارائه می شود.
 • پکیج های تصفیه جهت تصفیه استخرهای بسیار کوچک خصوصی و یا جکوزی عمومی و خصوصی پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای شنی این پکیج ها، از 1 تا 1.75 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 25 تا 35 گالن در دقیقه می باشد.
PDF Full Productsتصویرمدلشرحردیف
S144TPAKS25
S166TPAKS26
S180TPAKS27خاک دیاتومه و سیلیس هایوارد
Diatomaceous Earth (D.E) & Silica
PDF Full Productsتصویرتوضیحعنوانردیف
بسته 22.7 کیلوگرمیخاک دیاتومه28
بسته 25 کیلوگرمیسیلیس29Star-Clear
فيلترهاي تصفیه کارتریجی
Hayward - فيلترهاي کارتریج تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر کارتریج از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب و جاروی استخر می باشد.
 • کارتریج این فیلترها در سایزهای بزرگ بوده و می توان از آن ها در ظرفیت های بالا استفاده نمود.
 • فیلترهای کارتریجی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای کارتریجی از 75 تا 175 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 75 تا 120 گالن در دقیقه می باشد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8
ساعت
2753418014475C751فيلتر تصفیه کارتریجی30
2753421617390C9002فيلتر تصفیه کارتریجی31
29034288230120C12002فيلتر تصفیه کارتریجی32
210534288230120C17502فيلتر تصفیه کارتریجی33Super Pump
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (mm)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
21181299
-276576851 1.21SP2607X10پمپ های تصفیه سوپر پمپ41
10508090971 1.21 1.2SP2607X15پمپ های تصفیه سوپر پمپ42
51709911111622SP2607X20پمپ های تصفیه سوپر پمپ43Super Pump II
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (mm)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
2724211815
-366073961 1.21SP3007EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 244
1860799411821 1.2SP3010EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 245
43759611213822SP3015EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 246
8410612313716123SP3025EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 247Power-flo Lx
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (mm)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
1812965
-446476801 1.23.4SP157LX51پمپهای تصفیه پاور فلو48
-587586861 1.21SP1580TLپمپهای تصفیه پاور فلو49Tri-Star
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (mm)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
21181298
608211012213121SP3210EEپمپهاي تصفيه تری استار50
9411214014815021 1.2SP3215EEپمپهاي تصفيه تری استار51
11013016217017022SP3220EEپمپهاي تصفيه تری استار52
13815518619019023SP3230EEپمپهاي تصفيه تری استار53سیستم کلرزنی
Hayward - دستگاه کلرزن قرصی
 • از متداول ترین روش های ضدعفونی آب استخر افزودن کلر به آب است. افزودن کلر یا توسط دوزینگ پمپ ها صورت گرفته و یا بوسیله کلرزن های قرصی که بسیار ارزان تر و ساده تر هستند، انجام می شود.
 • کلرزن های قرصی در دو نوع خطی که در مسیر لوله کشی تصفیه قرار می گیرد و یا شناور که بر روی آب استخر شناور می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
 • اپراتور نگهداری استخر می باید بصورت روزانه و بوسیله کیت های سنجش، کلر آب استخر را تست کرده و در صورت کمبود کلر از حد نرمال، به آب استخر کلر اضافه کند.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
CL100كلرزن قرصي خطي كوچك54
CL110كلرزن قرصي خطي كوچك
Off Line
55
CL200كلرزن قرصي خطي بزرگ56
CD01شناور قرص كلر57
TK001تست كلر و PH58CHLORINE GENERATION
دستگاه کلرین ژنراتور
Hayward - دستگاه کلرین ژنراتور
 • در دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد، کلر بصورت مستقیم به آب افزوده نشده و عملکرد کلرزنی با افزودن نمک به آب استخر و تجزیه این نمک توسط دستگاه کلرزن نمکی انجام می گردد. این سیستم کیفیت آب استخر را تا حد قابل ملاحظه ای نسبت به افزودن مستقیم کلر بهبود می بخشد.
 • کلرزن های نمکی در حال حاضر متداول ترین سیستم تزریق کلر در آمریکا است که از ویژگی های آن عدم ایجاد سرخی چشم و خشکی پوست می باشد.
 • دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد در دو سری AQUA RITE (مناسب استخرهایی تا حجم 75 متر مکعب) و سری AQUA TROL (مناسب استخرهایی تا حجم 150 متر مکعب) ارائه می شود.
 • دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد دارای صفحه نمایش دیجیتالی با هفت اندیکاتور مشخصات و عملکرد کلرزنی قابل گزینش می باشد.
 • این دستگاه مجهز به تایمر 24 ساعته برای کنترل پمپ تصفیه بوده و انجام کلیه عملکردها را بوسیله میکروپروسسور انجام می دهد، هم چنین قابلیت پاکسازی اتوماتیک سلول بوسیله دوره تناوب قطبیت را داراست.
PDF Full Productsتصویرحجم استخر
(M3)
Modelشرحردیف
60AQR 3( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور59
100AQR 9( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور60
160AQR 15( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور62فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری P

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
201 1/2"4.3197263500.1P 350فیلتر شنی ایمکس1
356.5277574000.13P 400فیلتر شنی ایمکس2
457.8348144490.16P 450فیلتر شنی ایمکس3
8510.8488455270.22P 500فیلتر شنی ایمکس4
14515.3679506270.31P 650فیلتر شنی ایمکس5
21019.28510207030.39P 700فیلتر شنی ایمکس6پکیج های فیلتر شنی استخری ایمکس از سری FSP

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
پمپفیلترمدلشرحردیف
851 1/2"11.149SS 075P 500FSP500-4Wپکیج فیلتر شنی ایمکس7
14515.669SS 100P 650FSP650-4Wپکیج فیلتر شنی ایمکس8فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری MFV

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
401 1/2"7.5338164250.14MFV 17فیلتر شنی ایمکس9
7010.5468895000.2MFV 20فیلتر شنی ایمکس10
12514.3639806000.28MFV 24فیلتر شنی ایمکس11
1852"20.38911336750.36MFV 27فیلتر شنی ایمکس12
32024.710911787750.47MFV 31فیلتر شنی ایمکس13
43030.913612968750.63MFV 35فیلتر شنی ایمکس14فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری MFS

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
3202"23.53929687750.47MFS 31فیلتر شنی ایمکس15
43030.550810868750.61MFS 35فیلتر شنی ایمکس16فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری V

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
351 1/2"6.48297574100.13V 400فیلتر شنی ایمکس17
458.1368144550.16V 450فیلتر شنی ایمکس18
8511.1498455350.22V 500فیلتر شنی ایمکس19
14515.6699506350.32V 650فیلتر شنی ایمکس20
21019.58610207100.4V 700فیلتر شنی ایمکس21
2152"20.168910927230.41V 700 Bفیلتر شنی ایمکس22
35524.911012008000.5V 800فیلتر شنی ایمکس23
47031.213713009000.64V 900فیلتر شنی ایمکس24فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری HD

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
861"3.751715003430.07HD 15300فیلتر شنی ایمکس25
1183.75173900.1HD 15350فیلتر شنی ایمکس26
1544.29194500.13HD 15400فیلتر شنی ایمکس27فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری V

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
6202"39172140010000.79V 1000فیلتر شنی بزرگ ایمکس28
6202.5"39.5174143410000.79V 1000 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس29
86056.5249163412001.13V 1200 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس30
140069.3305184514001.54V 1400 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس31فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری NL

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
13504"76.8157014001.54NL 1400فیلتر شنی ایمکس32
2300102174016202.06NL 1600فیلتر شنی ایمکس33
29006"124.8204017902.52NL 1800فیلتر شنی ایمکس34
لوله کشی Backwash به همراه 5 عدد شیر پروانه سایز 4 اینچA3لوله کشی ایمکس35
لوله کشی Backwash به همراه 5 عدد شیر پروانه سایز 6 اینچB3لوله کشی ایمکس36فیلترهای کارتریجی ایمکس از سری CF

تصویرسایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
1 1/2"17758052254.63CF 50فیلتر کارتریجی ایمکس37
17758057CF 75فیلتر کارتریجی ایمکس38
2"22.91019859.4CF 100فیلتر کارتریجی ایمکس39مواد فیلتراسیون

تصویرمدلشرحردیف
FMG25Aسیلیس کریستالی در بسته 25 کیلوگرمی40تجهیزات ضدعفونی آب - کلرزن خطی

تصویرسایز اتصالاتC
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
ظرفیت
(kg)
مدلشرحردیف
50 mm1.5 inch1103304202CL-01کلرزن قرصی خطی41
7054CL-02کلرزن قرصی خطی42
2254405806CLL-50کلرزن قرصی خطی43
76011CLL-75کلرزن قرصی خطی44کلرزن نمکی استخری ایمکس از سری SSC

تصویرIPتوان مصرفی
(w)
مناسب برای جکوزی
(نفر)
مناسب برای حجم استخر
(m3)
قابلیت تزریق
(gr/h)
توضیحاتمدلشرحردیف
IPX41002-64515مدل استاندارد 4000 ppmSSC 15 Eکلرزن نمکی ایمکس45
1606-127025SSC 25 Eکلرزن نمکی ایمکس46
3008-2015045SSC 50 Eکلرزن نمکی ایمکس47کلرزن نمکی استخری ایمکس از سری SSC

تصویراتصالاتتوان لامپ
(w)
حجم استخر
(m3)
ابعادآبدهی
(m3/h)
مدلشرحردیف
D
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
1.52"2540-701661804316947FOS - UV- 7Tضدعفونی کننده UV ایمکس48
1.52"5570-140166180881114414FOS - UV- 14Tضدعفونی کننده UV ایمکس49Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group