جارو روباتیک استخر

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

جاروی روباتیک استخر

Cleanear
جاروهای اتوماتیک و رباتیک استخری
Hayward - جاروهای استخری
  • جاروی استخر وسیله ای جانبی برای نگهداری استخر می باشد، که وظیفه جمع آوری و پاک سازی مواد معلق سنگین و ته نشین شده را به عهده دارد.
  • جاروهای رباتیک استخری مدل تایگر شارک هایوارد علاوه بر دارا بودن موتوری قوی، بدنه ای سبک و قابل حمل داشته و برای انجام عملیات نظافت استخر نیازی به اپراتور ندارد.
  • جاروهای رباتیک هایوارد با طراحی خاص و استفاده از شنی مکنده به جای چرخ، قابلیت تمیز کردن کف و دیواره استخر را تواما دارد.
  • جاروهای رباتیک استخری مدل تایگر شارک هایوارد با مکش آب کف و دیواره استخر به درون خود و تصفیه آن بوسیله فیلترهای کارتریج داخلی و فرستادن مجدد آب به داخل استخر، مانع از به هدر رفتن آب می شود.
  • جاروهای رباتیک هایوارد در زمان اشباع فیلترهای کارتریج داخلی از مواد ته نشین شده، بصورت هوشمند عمل کرده و از کار می افتد.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
NAVIGATORجاروب اتوماتيك مدل نویگیتور74
VIPERجاروب اتوماتيك مدل وایپر75
PHANTOMجاروب اتوماتيك مدل فانتوم76
Tiger Shark QCجاروب رباتیک تایگرشارک77
Tiger Shark Plusجاروب رباتیک تایگرشارک + ریموت کنترل78
Shark Vacجاروب رباتیک شارك وك79
Shark Vac xl Pilotجاروب رباتیک شارك وك پایلوت80
Aqua VACجاروب رباتیک آکوا وک81
Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group