فیلتر شنی

 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان

فیلتر شنی تصفیه استخر و جکوزی

Pro Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی با سطح موثر فیلتراسیون 1 تا 5/6 فوت مربع و با ظرفیت تصفیه 25 تا 130 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 240 متر مکعب بکار می رود.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
1 1.2188036725730S144Tفیلترهای شنی تصفیه استخر11
1 1.2458341846735S166Tفیلترهای شنی تصفیه استخر12
1 1.2688846907540S180Tفیلترهای شنی تصفیه استخر13
1 1.29095521058544S210Tفیلترهای شنی تصفیه استخر14
1 1.21051035612510052S220Tفیلترهای شنی تصفیه استخر15
1 1.21351056214811862S244Tفیلترهای شنی تصفیه استخر16
21581086817714274S270Tفیلترهای شنی تصفیه استخر17
22251207723518898S310T2فیلترهای شنی تصفیه استخر18
231513290312250141S360T2فیلترهای شنی تصفیه استخر19
2158977823719099S311SXفیلترهای شنی تصفیه استخر20
231511590312250130S360SXفیلترهای شنی تصفیه استخر21VL Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
فیلترهای شنی سری VL جهت تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
سطح فیلتراسیونآبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطرFt2M2
11.26575528310235VL 210فیلترهای شنی تصفیه استخر22
11.290866011614650VL 240فیلترهای شنی تصفیه استخر23
11.21339168.514017560VL 270فیلترهای شنی تصفیه استخر24پكيجهاي تصفیه استخر (پمپ و فیلتر شنی)
Pro Series
Hayward - پکیج های تصفیه استخر و جکوزی
 • این پکیج ها شامل پمپ سیرکوله تصفیه آب از سری Power-Flo و فیلتر شنی هایوارد می باشد.
 • پکیج های تصفیه هایوارد به همراه شاسی پمپ و فیلتر، کیت اتصالات و لوله های رابط ارائه می شود.
 • پکیج های تصفیه جهت تصفیه استخرهای بسیار کوچک خصوصی و یا جکوزی عمومی و خصوصی پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای شنی این پکیج ها، از 1 تا 1.75 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 25 تا 35 گالن در دقیقه می باشد.
PDF Full Productsتصویرمدلشرحردیف
S144TPAKS25
S166TPAKS26
S180TPAKS27فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری P

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
201 1/2"4.3197263500.1P 350فیلتر شنی ایمکس1
356.5277574000.13P 400فیلتر شنی ایمکس2
457.8348144490.16P 450فیلتر شنی ایمکس3
8510.8488455270.22P 500فیلتر شنی ایمکس4
14515.3679506270.31P 650فیلتر شنی ایمکس5
21019.28510207030.39P 700فیلتر شنی ایمکس6پکیج های فیلتر شنی استخری ایمکس از سری FSP

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
پمپفیلترمدلشرحردیف
851 1/2"11.149SS 075P 500FSP500-4Wپکیج فیلتر شنی ایمکس7
14515.669SS 100P 650FSP650-4Wپکیج فیلتر شنی ایمکس8فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری MFV

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
401 1/2"7.5338164250.14MFV 17فیلتر شنی ایمکس9
7010.5468895000.2MFV 20فیلتر شنی ایمکس10
12514.3639806000.28MFV 24فیلتر شنی ایمکس11
1852"20.38911336750.36MFV 27فیلتر شنی ایمکس12
32024.710911787750.47MFV 31فیلتر شنی ایمکس13
43030.913612968750.63MFV 35فیلتر شنی ایمکس14فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری MFS

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
3202"23.53929687750.47MFS 31فیلتر شنی ایمکس15
43030.550810868750.61MFS 35فیلتر شنی ایمکس16فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری V

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
351 1/2"6.48297574100.13V 400فیلتر شنی ایمکس17
458.1368144550.16V 450فیلتر شنی ایمکس18
8511.1498455350.22V 500فیلتر شنی ایمکس19
14515.6699506350.32V 650فیلتر شنی ایمکس20
21019.58610207100.4V 700فیلتر شنی ایمکس21
2152"20.168910927230.41V 700 Bفیلتر شنی ایمکس22
35524.911012008000.5V 800فیلتر شنی ایمکس23
47031.213713009000.64V 900فیلتر شنی ایمکس24فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری HD

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
861"3.751715003430.07HD 15300فیلتر شنی ایمکس25
1183.75173900.1HD 15350فیلتر شنی ایمکس26
1544.29194500.13HD 15400فیلتر شنی ایمکس27فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری V

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)(gpm)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
6202"39172140010000.79V 1000فیلتر شنی بزرگ ایمکس28
6202.5"39.5174143410000.79V 1000 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس29
86056.5249163412001.13V 1200 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس30
140069.3305184514001.54V 1400 Cفیلتر شنی بزرگ ایمکس31فیلترهای شنی استخری ایمکس از سری NL

تصویرسیلیس مورد نیاز
(kg)
سایز لوله
(inch)
آبدهی
(m3/h)
ارتفاع
(mm)
قطر
(mm)
سطح فیلتراسیون
(m2)
مدلشرحردیف
13504"76.8157014001.54NL 1400فیلتر شنی ایمکس32
2300102174016202.06NL 1600فیلتر شنی ایمکس33
29006"124.8204017902.52NL 1800فیلتر شنی ایمکس34
لوله کشی Backwash به همراه 5 عدد شیر پروانه سایز 4 اینچA3لوله کشی ایمکس35
لوله کشی Backwash به همراه 5 عدد شیر پروانه سایز 6 اینچB3لوله کشی ایمکس36
Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group