Hayward - تجهیزات استخر و جکوزی

 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان

e. استخر، جکوزي و سونا --› تجهیزات استخر و جکوزي --› Hayward

Pro-Grid
فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
خاك مورد نياز
(K.g)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
21.4825810987.5482420فیلتر تصفیه دیاتومه1
22.18758164131723620فیلتر تصفیه دیاتومه2
22.810258218175964820فیلتر تصفیه دیاتومه3
23.4117582732181206020فیلتر تصفیه دیاتومه4
24.2135583282621447220فیلتر تصفیه دیاتومه5

Perflex
فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دیاتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
خاك مورد نياز
(K.g)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
 21.968419676.540EC40ACفیلتر تصفیه دیاتومه6
22.480351209650EC50ACفیلتر تصفیه دیاتومه7
23.2765219015080EC75ACفیلتر تصفیه دیاتومه8

لوازم جانبی فيلترهاي دياتومه تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي دیاتومه تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز بکار می رود.
 • فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.
 • نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
Modelشرحردیف
2SP0710XR50شير چند راهه فيلتر دياتومه 9
2C9002SEPفيلتر دياتومه عمودي جهت برگشت آب شست وشو و حفظ خاك دياتومه10

Pro Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر
Hayward - فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی با سطح موثر فیلتراسیون 1 تا 5/6 فوت مربع و با ظرفیت تصفیه 25 تا 130 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 240 متر مکعب بکار می رود.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8 ساعت
1 1.2188036725730S144Tفیلترهای شنی تصفیه استخر11
1 1.2458341846735S166Tفیلترهای شنی تصفیه استخر12
1 1.2688846907540S180Tفیلترهای شنی تصفیه استخر13
1 1.29095521058544S210Tفیلترهای شنی تصفیه استخر14
1 1.21051035612510052S220Tفیلترهای شنی تصفیه استخر15
1 1.21351056214811862S244Tفیلترهای شنی تصفیه استخر16
21581086817714274S270Tفیلترهای شنی تصفیه استخر17
22251207723518898S310T2فیلترهای شنی تصفیه استخر18
231513290312250141S360T2فیلترهای شنی تصفیه استخر19
2158977823719099S311SXفیلترهای شنی تصفیه استخر20
231511590312250130S360SXفیلترهای شنی تصفیه استخر21

VL Series
فيلترهاي شنی تصفیه استخر و جکوزی
فیلترهای شنی سری VL جهت تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر شنی از نوع مدیا فیلترهای عمقی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.
 • فیلترهای شنی جهت ایجاد شفافیت بالا در آب استخر بکار می رود.
 • فیلترهای شنی جهت تصفیه استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس معمول پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • فیلترهای شنی هایوارد با شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک ارائه می شود. این شیرها قابلیت كنترل با 6 موقعيت و چرخش 360 درجه براي سرویس، بکواش، تخليه، سیرکوله و ... را دارد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
شن مورد نياز
kg
ابعاد
(Cm)
سطح فیلتراسیونآبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطرFt2M2
11.26575528310235VL 210فیلترهای شنی تصفیه استخر22
11.290866011614650VL 240فیلترهای شنی تصفیه استخر23
11.21339168.514017560VL 270فیلترهای شنی تصفیه استخر24

پكيجهاي تصفیه استخر (پمپ و فیلتر شنی)
Pro Series
Hayward - پکیج های تصفیه استخر و جکوزی
 • این پکیج ها شامل پمپ سیرکوله تصفیه آب از سری Power-Flo و فیلتر شنی هایوارد می باشد.
 • پکیج های تصفیه هایوارد به همراه شاسی پمپ و فیلتر، کیت اتصالات و لوله های رابط ارائه می شود.
 • پکیج های تصفیه جهت تصفیه استخرهای بسیار کوچک خصوصی و یا جکوزی عمومی و خصوصی پیشنهاد می شود.
 • فیلترهای شنی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای شنی این پکیج ها، از 1 تا 1.75 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 25 تا 35 گالن در دقیقه می باشد.
PDF Full Productsتصویرمدلشرحردیف
S144TPAKS25
S166TPAKS26
S180TPAKS27
خاک دیاتومه و سیلیس هایوارد
Diatomaceous Earth (D.E) & Silica
PDF Full Productsتصویرتوضیحعنوانردیف
بسته 22.7 کیلوگرمیخاک دیاتومه28
بسته 25 کیلوگرمیسیلیس29

Star-Clear
فيلترهاي تصفیه کارتریجی استار کلیر
Hayward - فيلترهاي کارتریج تصفیه استخر و جکوزی
 • فیلتر کارتریج از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب و جاروی استخر می باشد.
 • کارتریج این فیلترها در سایزهای بزرگ بوده و می توان از آن ها در ظرفیت های بالا استفاده نمود.
 • فیلترهای کارتریجی هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.
 • سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای کارتریجی از 75 تا 175 فوت مربع و دارای ظرفیت تصفیه 75 تا 120 گالن در دقیقه می باشد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
ابعاد
(Cm)
حجم تصفيه
(M3)
آبدهي
(GPM)
Modelشرحردیف
ارتفاعقطر10 ساعت8
ساعت
2753418014475C751فيلتر تصفیه کارتریجی30
2753421617390C9002فيلتر تصفیه کارتریجی31
29034288230120C12002فيلتر تصفیه کارتریجی32
210534288230120C17502فيلتر تصفیه کارتریجی33
Swim-Clear
فيلترهاي تصفیه کارتریجی سوویم کلیر
Hayward - فيلترهاي کارتریج تصفیه استخر و جکوزی
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
ابعاد
(Cm)
آبدهيModelشرحردیف
ارتفاعقطرm3/hgpm
IN 2.5"
OUT 2"
77.546.422.7100C 100 Sفيلتر تصفیه کارتریجی سری SWIM CLEAR34
85.727.3120C 150 Sفيلتر تصفیه کارتریجی سری SWIM CLEAR35
98.427.3120C 200 Sفيلتر تصفیه کارتریجی سری SWIM CLEAR36

H.Series
هیترهای گازسوز گرمایش آب
Hayward - هیتر گازسوز گرمایش آب استخر و جکوزی
 • هیترهای گازسوز گرمایشی هایوارد برای گرم کردن آب استخر و جکوزی بکار می رود.
 • هیترهای گازسوز هایوارد جایگزین مناسبی برای سیستم موتورخانه گرمایشی شامل دیگ، پمپ، منبع انبساط، ترموستات و مبدل حرارتی می باشد و تنها با بکارگیری یک دستگاه هیتر گازسوز هایوارد می توان تمام این مراحل را یکجا در اختیار داشت و در فضا نیز صرفه جویی نمود.
 • دودکش این هیترها دارای فن تخلیه کننده دود می باشد.
 • هیترهای گازسوز جهت گرمایش استخرهای خصوصی و یا جکوزی عمومی و خصوصی پیشنهاد می شود.
 • ظرفیت گرمایشی این هیترها از BTU/hr 000/150 تا 000/400 می باشد.
 • هیترهای هایوارد دارای ترموستات، سوئیچ جریان آب، هیتر شعله مستقیم گرمایشی می باشد.
 • نصب و راهبری هیترهای گازسوز استخری بسیار ساده می باشد.
PDF Full Productsتصویرحجم استخر
(M3)
ظرفیت حرارتی
(Btu/hr)
Modelشرحردیف
50150000H150هیتر گازسوز37
73200000H200هیتر گازسوز38
103250000H250هیتر گازسوز39
123300000H300هیتر گازسوز40
163400000H400هیتر گازسوز41

State-of-the-Art Finn Plate
Heat Exchanger

with Cupro Nickel

L.E.D. Control Panel for
Electronic Models

Patented Rust-Resistant Water Path
with CPVC Connection

Burner System
Constructed of tough,
durable stainless steel

3

Spa.Heaters
هیترهای برقی گرمایش آب
Hayward - هیتر برقی گرمایش آب استخر و جکوزی
 • هیترهای برقی هایوارد جایگزین مناسبی برای سیستم موتورخانه گرمایشی شامل دیگ، پمپ، منبع انبساط، ترموستات و مبدل حرارتی می باشد.
 • هیترهای برقی جهت گرمایش استخرهای خصوصی و یا جکوزی عمومی و خصوصی پیشنهاد می شود.
 • هیترهای برقی هایوارد با دو قدرت 5/5 و 11 کیلووات و با ولتاژ 230 ارائه می شود.
 • هیترهای برقی دارای ترموستات می باشد.
 • ابعاد هیترهای برقی بسیار کوچک و نصب و راهبری هیترهای برقی بسیار ساده می باشد.
PDF Full Productsتصویرسايز لوله
(Inch)
ولتاژ
(V)
ظرفیت
(K.W)
Modelشرحردیف
1 1.22305.5CSPA55هیتر برقی42
423011CSPA11هیتر برقی43

Super Pump
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (m)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
241812912
-276576851 1.21SP2607X10پمپ های تصفیه سوپر پمپ44
13508090971 1.21 1.2SP2607X15پمپ های تصفیه سوپر پمپ45
54709911111622SP2607X20پمپ های تصفیه سوپر پمپ46

Super Pump II
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (m)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
3024211818
-366073961 1.21SP3007EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 247
2160799411821 1.2SP3010EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 248
46759611213822SP3015EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 249
8710612313716123SP3025EAZپمپ های تصفیه سوپر پمپ 250

Power-flo Lx
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (m)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
2112968
-446476801 1.23.4SP157LX51پمپهای تصفیه پاور فلو51
-587586861 1.21SP1580TLپمپهای تصفیه پاور فلو52

Tri-Star
پمپهاي تصفيه
Hayward - پمپ های سیرکوله تصفیه آب استخر و جکوزی
 • پمپ های سیرکوله هایوارد در چهار سری Super pump و Super II و Power Flo و TriStar ارائه می شود.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد از ظرفیت های کم با موتورهای 4/3 اسب بخار تا ظرفیت های بالا با موتورهای 3 اسب بخار ارائه می شود. که مناسب طیف وسیعی از جکوزی ها، برکه ها، حوضچه های آب سرد، استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
 • پمپ های تصفیه ه با بهره گیری از جدیدترین فن آوری روز جهان، با راندمان های بالا عرضه شده که کمترین مصرف انرژی با بیشترین بازدهی را دارد.
 • پمپ های سیرکوله هایوارد دارای بدنه ضد زنگ و مجهز به استرینر می باشد.
 • پمپ های تصفیه هایوارد با طراحی منحصر بفرد و تکنولوژی روز جهان، آلودگی صوتی پایینی داشته که خود مزیتی جهت ایجاد محیطی آرام برای افراد می باشد.
 • این پمپ ها در ارتفاع مناسب برای تصفیه استخر با آبدهی 44 تا 190 گالن در دقیقه قابل ارائه می باشد.
PDF Full Productsتصویردبي پمپ (gpm) نسبت به
ارتفاع (m)
سايز لوله
Inch
قدرت
H.P
Modelشرحردیف
241812911
608211012213121SP3210EEپمپهاي تصفيه تری استار53
9711214014815021 1.2SP3215EEپمپهاي تصفيه تری استار54
11313016217017022SP3220EEپمپهاي تصفيه تری استار55
14115518619019023SP3230EEپمپهاي تصفيه تری استار56

سیستم کلرزنی
Hayward - دستگاه کلرزن قرصی
 • از متداول ترین روش های ضدعفونی آب استخر افزودن کلر به آب است. افزودن کلر یا توسط دوزینگ پمپ ها صورت گرفته و یا بوسیله کلرزن های قرصی که بسیار ارزان تر و ساده تر هستند، انجام می شود.
 • کلرزن های قرصی در دو نوع خطی که در مسیر لوله کشی تصفیه قرار می گیرد و یا شناور که بر روی آب استخر شناور می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
 • اپراتور نگهداری استخر می باید بصورت روزانه و بوسیله کیت های سنجش، کلر آب استخر را تست کرده و در صورت کمبود کلر از حد نرمال، به آب استخر کلر اضافه کند.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
CL100كلرزن قرصي خطي كوچك57
CL110كلرزن قرصي خطي كوچك
Off Line
58
CL200كلرزن قرصي خطي بزرگ59
CD01شناور قرص كلر60
TK001تست كلر و PH61

CHLORINE GENERATION
دستگاه کلرین ژنراتور
Hayward - دستگاه کلرین ژنراتور
 • در دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد، کلر بصورت مستقیم به آب افزوده نشده و عملکرد کلرزنی با افزودن نمک به آب استخر و تجزیه این نمک توسط دستگاه کلرزن نمکی انجام می گردد. این سیستم کیفیت آب استخر را تا حد قابل ملاحظه ای نسبت به افزودن مستقیم کلر بهبود می بخشد.
 • کلرزن های نمکی در حال حاضر متداول ترین سیستم تزریق کلر در آمریکا است که از ویژگی های آن عدم ایجاد سرخی چشم و خشکی پوست می باشد.
 • دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد در دو سری AQUA RITE (مناسب استخرهایی تا حجم 75 متر مکعب) و سری AQUA TROL (مناسب استخرهایی تا حجم 150 متر مکعب) ارائه می شود.
 • دستگاه کلرین ژنراتور هایوارد دارای صفحه نمایش دیجیتالی با هفت اندیکاتور مشخصات و عملکرد کلرزنی قابل گزینش می باشد.
 • این دستگاه مجهز به تایمر 24 ساعته برای کنترل پمپ تصفیه بوده و انجام کلیه عملکردها را بوسیله میکروپروسسور انجام می دهد، هم چنین قابلیت پاکسازی اتوماتیک سلول بوسیله دوره تناوب قطبیت را داراست.
PDF Full Productsتصویرحجم استخر
(M3)
Modelشرحردیف
60AQR 3( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور62
103AQR 9( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور63
163AQR 15( کلرزن نمکی (کلرین ژنراتور65

تجهیزات روشنایی استخر و جکوزی
Hayward - تجهیزات روشنایی استخر و جکوزی
 • چراغ های هایوارد در دو سایز کوچک برای جکوزی ها و سایز بزرگ برای استخرهای شنا و هم چنین در دو حالت رنگی LED و سفید ساده قابل ارائه می باشد.
 • چراغ های LED با 6 رنگ و حالت های مختلف تعویض رنگ، فضایی زیبا و رویایی را در استخر و جکوزی های تفریحی ایجاد می کنند.
 • چراغ های سفید هایوارد، با ایجاد نور مناسب برای استخرهای شنای استاندارد، فضایی روشن و شاد را برای شناگران مهیا می سازد.
 • با چیدمان مناسبی از چراغ های رنگی و سفید می توان ترکیب رنگی زیبا و آرامش بخشی را در محیط استخر مهیا نمود.
 • بواسطه ی طراحی خاص چراغ های هایوارد (بدنه ضد آب و استفاده از ولتاژ پایین) که امنیت بالایی را تضمین می نماید، می توان از این چراغ ها در زیر آب استفاده کرد.
 • تمامی این چراغ ها با دو نوع بدنه ABS و استنلس استیل ضد زنگ ارائه می شود.
 • برای سهولت در نصب، این چراغ ها به همراه کاسه بتونی، کابل، شابلون نصب و متعلقات جانبی در بسته بندی ارائه می شود.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
SP0522LEDچراغ استخر 12 رنگ با قاب ABS65
SP0522SLEDچراغ استخر 12 رنگ با قاب استيل66
SP0530LEDچراغ جکوزی 12 رنگ با قاب ABS67
SP0530SLEDچراغ جكوزي 12 رنگ با قاب استيل68
SP0580چراغ استخراستيل همراه با كاسه بتوني69
SP0581چراغ استخر ABS همراه با كاسه بتوني70
EUROLITEچراغ استخر استیل71
SP0590چراغ جكوزي استيل همراه با كاسه بتوني72
TRS300ترانس چراغ استخر (300 Watt)73
SP0600Uکاسه چراغ بزرگ74
SP0601Uکاسه چراغ کوچک75
SP0600کاسه چراغ LED76

Cleanear
جاروهای اتوماتیک و رباتیک استخری
Hayward - جاروهای استخری
 • جاروی استخر وسیله ای جانبی برای نگهداری استخر می باشد، که وظیفه جمع آوری و پاک سازی مواد معلق سنگین و ته نشین شده را به عهده دارد.
 • جاروهای رباتیک استخری مدل تایگر شارک هایوارد علاوه بر دارا بودن موتوری قوی، بدنه ای سبک و قابل حمل داشته و برای انجام عملیات نظافت استخر نیازی به اپراتور ندارد.
 • جاروهای رباتیک هایوارد با طراحی خاص و استفاده از شنی مکنده به جای چرخ، قابلیت تمیز کردن کف و دیواره استخر را تواما دارد.
 • جاروهای رباتیک استخری مدل تایگر شارک هایوارد با مکش آب کف و دیواره استخر به درون خود و تصفیه آن بوسیله فیلترهای کارتریج داخلی و فرستادن مجدد آب به داخل استخر، مانع از به هدر رفتن آب می شود.
 • جاروهای رباتیک هایوارد در زمان اشباع فیلترهای کارتریج داخلی از مواد ته نشین شده، بصورت هوشمند عمل کرده و از کار می افتد.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
NAVIGATORجاروب اتوماتيك مدل نویگیتور77
VIPERجاروب اتوماتيك مدل وایپر78
PHANTOMجاروب اتوماتيك مدل فانتوم79
Tiger Shark QCجاروب رباتیک تایگرشارک80
Tiger Shark Plusجاروب رباتیک تایگرشارک + ریموت کنترل81
Shark Vacجاروب رباتیک شارك وك82
Shark Vac xl Pilotجاروب رباتیک شارك وك پایلوت83
Aqua VACجاروب رباتیک آکوا وک84

Hayward
اسکیمر استخر و جکوزی
Hayward - اسکیمر استخر و جکوزی
 • اسکیمرهای هایوارد در دو سایز کوچک با کانکشن ½ 1 اینچ و سایز بزرگ با کانکشن 2 اینچ ارائه می گردد.
 • اسکیمرهای هایوارد از جنس بدنه ABS درجه یک بوده و در مقابل نور آفتاب و کلر تغییر رنگ نمی دهد
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
SP1099اسكيمر كوچك ABS باخروجي ½ 1اينچ85
SP1096اسكيمر كوچك ABS باخروجي ½ 1اينچ86
SP1072اسكيمر بزرگ ABS باخروجي 2 اينچ درب گرد87
SP1072SQاسكيمر بزرگ ABS باخروجي 2 اينچ درب مربع88

Hayward
کفشور استخر و جکوزی
Hayward - کفشور استخر و جکوزی
 • کفشورهای استخری هایوارد در مدل ها و سایزهای مختلف زیبایی منحصر به فردی را در معماری و سرامیک کاری استخر فراهم می کند.
 • کفشورهای هایوارد با طراحی خاص و شکل محدب رویه توانایی عبور میزان آب بیشتری را نسبت به کفشورهای سایر برندها دارد.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
12
 AV1030SPكفشور 6 اينچ محدب89
SP1153AVكفشور 6 اينچ محدب با كاسه بتوني90
SP1032کفشور 40*4091
WGX1030كفشور محدب 6 اينچ طرح جدید92
WGX1031كفشور مربع 25*25 جدید93
WGX1032كفشور مربع 30*30 جدید94

Hayward
تجهيزات جانبي استخر و جکوزی
Hayward - تجهیزات جانبی استخر و جکوزی
 • تجهیزات جانبی هایوارد جهت محیط استخر و جکوزی شامل ادوات خطوط شنا، فواره و سر برگشت ها، دماسنج آب استخر می باشد.
 • تجهیزات نگهداری استخر و جکوزی ساخت هایوارد، شامل لوازم جانبی جاروی استخر از جمله دسته جاروها، شلنگ در طول های مختلف، سرجاروهای مختلف و برس می باشد.
PDF Full ProductsتصویرModelشرحردیف
12
SP1040پايه خط شنا95
SP1040پايه خط شنا96
SP0404قلاب پايه خط شنا97
W400دريچه مكش جاروب اتومات98
EC10ACپيمانه خاك دياتومه99
SP1434ایرجت باقابلیت تنظیم دبی و فشار100
VH1530شلنگ جاروي استخر 9متري101
VH1540شلنگ جاروي استخر 12متري102
VH1550شلنگ جاروي استخر 15متري103
VAC001سر جاروب 19 اينچ چرخ دار104
VAC002سر جاروب 14 اينچ چرخ دار105
VAC003سر جاروب14 اينچ برس دار106
 SP1067سر جاروب گرد برس دار107
CWB002برس 18 اينچ با روكش فلزي108
CWB003برس 24 اينچ با روكش فلزي109
 THM003دما سنج شناور110
POL03دسته جاروب 3.8 متری111
Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group