هیتر برقی سونا بخار

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

هیتر برقی سونای بخار

هیتر بخار برقی HELO فنلاند

هیتر سونای بخار فنلاندی با قابلیت های زیر ارائه می شود:
- قابلیت نصب دستگاه در پشت دیوار اتاق سونای بخار
- تابلو کنترل دیجیتال با قابلیت نصب داخل یا بیرون سونای بخار
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه با حافظه 2 کاناله تابلو کنترل
- کلید قطع و وصل فن و قابل اتصال به چراغ و پمپ تزریق اسانس
- لول کنترل برقی و جعبه فیوز حفاظتی و شیر اطمینان اتوماتیک
- شیر تخلیه دستی

تصویرابعادحجم اتاق
(M3)
فازقدرت
(K.W)
Modelردیف
520x380x16081/3660 M239
129.595 M240
16120120 M241
22140140 M242
Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group