آزمایشگاه آب و فاضلاب

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب

گروه آب و تاسیسات پیمان با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند، امکان انجام انواع آزمایش های آنالیز آب و فاضلاب در بخش های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی را دارد.
آنالیز آب و فاضلاب جهت استفاده در پروژه هایی از جمله سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس، سیستم های گندزدایی، سیستم های استخر و جکوزی و فاضلاب های صنعتی و شهری بکار می رود.

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائهServices
ردیفپارامتر کیفی
1pHpH
2کل جامدات محلول(TDS)
3کل مواد معلق(TSS)
4کدورت(Turbidity)
5اکسیژن محلول(Dissolved Oxygen)
6هدایت الکتریکی(EC)
7شوری آب(Salinity)
8سختی کل(TH)
9سختی موقت(Temanent Hardness)
10سختی دائم(Permanent Hardness)
11کربنات(Carbonate)
12بی کربنات(Bicarbonate)
13کلسیم(Calsium)
14منیزیم(Magnesium)
15قلیائیت کل(Total Alkalinity)
16کلر آزاد(Free Chlorine)
17کلراید(Chloride)
18نیتریت(Nitrite)
19نیترات(Nitrate)
20فسفات(Total Phosphate)
21سولفات(Sulfate)
22سلیس(Silica)
23فلوراید(Floride)
24سیانید(Cyanide)
25روی(Zinc)
26آلومینیوم(Aluminuim)
27آهن(Iron)
28مس(Copper)
29منگنز(Manganese)
30کبالت(Cobalt)
31اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی(BOD)
32اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD)
33کل کربن آلی(TOD)
34توتال کلیفرم(Total Coliforms)
35فکال کلیفرم(Fecal Coliforms)
36استرپتوکوکوس روده ای(Faecal streptococci)
37سودوموناس آئروجینوزا(Pseudomonas aeruginosa)
38شمارش باکتری های هتروتروفیک(Heterotrophic Plate Counts)
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات