Etatron - دوزینگ پمپ ایتالیایی

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

n. تصفیه آب --› دوزینگ پمپ ایتالیایی --› Etatron --›


ETATRON – DLS

• پمپ تزریق ETATRON از سری DLS ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 1 لیتر در ساعت تا 80 لیتر در ساعت و همینطور از فشارهای 1 تا 20 بار موجود می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیا دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس بدنه پمپ سری DLS از آلومینیوم اپوکسی شده (IP65) می باشد.
• هد پمپ های DLS از جنس PP و دیافراگم آنها از جنس PTFE می باشد.
• پمپ اتاترون ایتالیایی سری DLS قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• پمپ تزریق اتاترون مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• پمپ اتاترون ایتالیا سری DLS قابلیت نصب بر روی دیوار را دارد.
• پمپ های DLS ایتالیایی علاوه بر انتخاب طراح در موارد مختلف برای تزریق کلر مایع، تزریق آلوم و تزریق اسید برای استخرهای بزرگ و عمومی و همچنین برای تزریق انتی اسکالانت و اسید در دستگاه های آب شیرین کن صنعتی RO بزرگ بکار می رود.
• سری پمپ های DLS ، با قیمت های مناسب مورد توجه سازندگان دستگاه های آب شیرین کن صنعتی و طراحان سیستم های تصفیه آب می باشد.
• دوزینگ پمپ ETATRON ایتالیایی به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار،سوپاپ تزریق، شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 101DLS 1-10DLS1
102DLS 2-102
202DLS 2-203
105DLS 5-104
155DLS 5-155
205DLS 5-206
710DLS 10-77
1010DLS 10-108
515DLS 15-59
520DLS 20-510
430DLS 30-411
350DLS 50-312
180DLS 80-113
ETATRON – PB

• پمپ تزریق ایتالیایی اتاترون از سری PB ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 4 لیتر در ساعت تا 20 لیتر در ساعت و همینطور از فشارهای 5 تا 20 بار موجود می باشد.
• پمپ تزریق مواد شیمیایی اتاترون ایتالیا دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس هوزینگ دوزینگ پمپ سریPB ساخت ETATRON، فایبر گلاس ضد اسید (IP65) می باشد.
• هد این دوزینگ پمپ ها از جنس PP و دیافراگم آنها از جنس PTFE می باشد.
• دوزینگ پمپ ETATRON ایتالیا قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• پمپ های تزریق ETATRON ایتالیا مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• پمپ تزریق اتاترون سری PB در سایزهای متوسط تولید می شود، لذا قابلیت نصب بر روی زمین و صفحه ساپورت افقی را دارد.
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 204PB 4-20PB14
75PB 5-715
105PB 5-1016
710PB 10-717
520PB 20-518
ETATRON – PKX

• پمپ تزریق اتاترون از سری PKX ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 5 لیتر در ساعت تا 7 لیتر در ساعت و همینطور از فشارهای 2 تا 7 بار موجود می باشد.
• پمپ تزریق مواد شیمیایی اتاترون ایتالیایی دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس هوزینگ پمپ های PKX ، از PP (IP65) ضد اسید می باشد.
• هد دوزینگ پمپ های PKX ساخت ETATRON از جنس PP و دیافراگم آنها از جنس PTFE می باشد.
• پمپ تزریق اتاترون قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• دوزینگ پمپ های ETATRON ایتالیا مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• این دوزینگ پمپ ها علاوه بر انتخاب طراح در موارد مختلف برای تزریق کلر، تزریق سولفات آلومینیوم و تزریق اسید برای استخرهایی تا حجم 70 متر مکعب و همچنین برای تزریق انتی اسکالانت و اسید در دستگاه های آب شیرین کن صنعتی RO کوچک بکار می رود. پمپ 5 لیتر 7 بار سری PKX از معروفترین مدل های پمپ ETATRON می باشد.
• پمپ تزریق اتاترون ایتالیا سری PKX قابلیت نصب بر روی دیوار و زمین را تواما دارد.
• سری پمپ های PKX ، با قیمت های مناسب مورد توجه سازندگان دستگاه های آب شیرین کن صنعتی و طراحان سیستم های تصفیه آب می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 55PKX 5-5PKX19
75PKX 5-720
27PKX 7-221
ETATRON – DLX, DLXB

• پمپ تزریق اتاترون ایتالیا از سری DLX , DLXB ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 5 لیتر در ساعت تا 8 لیتر در ساعت و همینطور فشارهای 7 تا 10 بار موجود می باشد.
• پمپ تزریق مواد شیمیایی اتاترون ایتالیا دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس هوزینگ دوزینگ پمپ های DLX , DLXB، از PP (IP65) ضد اسید می باشد.
• هد پمپ های DLX , DLXB ساخت ETATRON از جنس PP و دیافراگم آنها از جنس PTFE می باشد.
• پمپ تزریق اتاترون قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• دوزینگ پمپ ایتالیایی اتاترون مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• پمپ تزریق سری DLX قابلیت نصب بر روی دیوار را دارد. در حالیکه پمپ های سری DLXB بر روی زمین قرار میگیرد.
• این دوزینگ پمپ ها علاوه بر انتخاب طراح در موارد مختلف برای تزریق کلر، تزریق سولفات آلومینیوم و تزریق اسید برای استخرهایی تا حجم 70 متر مکعب و همچنین برای تزریق انتی اسکالانت و اسید در دستگاه های آب شیرین کن صنعتی RO کوچک بکار می رود. پمپ 5 لیتر 7 بار سری DLX از معروفترین مدل های پمپ ETATRON می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی سری DLX , DLXB، با قیمت های مناسب مورد توجه سازندگان دستگاه های آب شیرین کن صنعتی و طراحان سیستم های تصفیه آب می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 75DLX 5-7DLX , DLXB22
108DLX 8-1023
ETATRON-HF

• پمپ تزریق اتاترون از سری HF ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 60 لیتر در ساعت تا 100 لیتر در ساعت و همینطور فشارهای 2 تا 4 بار موجود می باشد.
• دوزینگ پمپ های ETATRON ایتالیا دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس هوزینگ دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی از سریHF ساخت اتاترون، از PP (IP65) می باشد.
• هد این پمپ ها از جنس PVC و دیافراگم آنها از جنس PTFE می باشد.
• دوزینگ پمپهای ETATRON قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• پمپ تزریق اتاترون مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• پمپ تزریق از سری HF در سایزهای متوسط تولید می شود، لذا قابلیت نصب بر روی زمین و صفحه ساپورت افقی را دارد.
• دوزینگ پمپ اتاترون به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 460HF 60-4HF24
2100HF 100-225
ETATRON-BV

• پمپ تزریق اتاترون از سری BV HF ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 1 لیتر در ساعت تا 100 لیتر در ساعت و همینطور فشارهای 1 تا 3 بار موجود می باشد. پمپ های سری BV دارای فشار کار پایین می باشد و از تکنولوژی تزریق پیوسته در این پمپ ها استفاده شده است.
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• جنس بدنه دوزینگ پمپ ایتالیایی BV از PP (IP65) می باشد.
• پمپ اتاترون قابلیت تنظیم برای تغییر دبی در دو حالت 100% و 20% دارد.
• پمپ های تزریق ETATRON مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• پمپهای سری BV قابلیت نصب بر روی دیوار را دارد.
• دوزینگ پمپ ETATRON به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 

31BV 1-3BV26
22BV 2-227
33BV 3-328
16BV 6-129
130BV 30-130
140BV 40-131
165BV 65-132
1100BV 100-133
ETATRON-DIAPHRAGM PUMPS

• پمپ تزریق اتاترون از سری DIAPHRAGM PUMPS ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 10 لیتر در ساعت تا 311 لیتر در ساعت و همینطور فشارهای 5 تا 16 بار موجود می باشد.
• دوزینگ پمپ دیافراگمی اتاترون ایتالیا با دو نوع هد از جنس P.V.C و استیل AISI 316 موجود می باشد. (هم چنین جهت تزریق مواد با خورندگی بالا ارائه این پمپ ها با هد PVDF نیز بنا به درخواست کارفرما امکان پذیر است.)
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون دارای قابلیت تنظیم دبی می باشد.
• پمپ های تزریق اتاترون ایتالیا مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• دوزینگ پمپهای ETATRON به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

P.V.C Head
PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 161010-16DIAPHRAGM PUMPS34
141515-1435
142525-1436
113030-1137
114848-1138
75858-739
116060-1140
77272-741
79696-742
10135135-1043
6267267-644
5311311-545
AISI 316 Head
 161010-16DIAPHRAGM PUMPS46
141515-1447
142525-1448
113030-1149
75858-750
79696-751
ETATRON-PISTON PUMPS

• پمپ تزریق اتاترون از سری PISTON PUMPS ، با ظرفیت های متفاوت جهت تزریق مواد شیمیایی از دبی 10 لیتر در ساعت تا 1027 لیتر در ساعت و همینطور فشارهای 6.5 تا 20 بار موجود می باشد.
• دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون ایتالیا با دو نوع هد از جنس P.V.C و استیل AISI 316 موجود می باشد. (هم چنین جهت تزریق مواد با خورندگی بالا ارائه این پمپ ها با هد PVDF نیز بنا به درخواست کارفرما امکان پذیر است.)
• دوزینگ پمپ ETATRON ایتالیا دارای راندمان کارکرد بالایی می باشد.
• دوزینگ پمپ اتاترون ایتالیایی دارای قابلیت تنظیم دبی می باشد.
• پمپ تزریق اتاترون مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از برگشت مواد به داخل تانک می باشد.
• دوزینگ پمپ ETATRON به همراه تمامی متعلقات از جمله سوپاپ مکش فیلتر دار و سوپاپ تزریق و شلنگ مکش و تزریق و سایر اتصالات مربوطه ارائه می گردد.

P.V.C Head
PDFتصویرحداکثر فشارحداکثر دبی تزریقمدلMODELردیف
barl/h
 101010-10PISTON PUMPS52
102121-1053
102727-1054
104444-1055
106060-1056
107272-1057
10107107-1058
10158158-1059
10178178-1060
10220220-1061
10256256-1062
10330330-1063
10411411-1064
10431431-1065
10504504-1066
10629629-1067
8770770-868
8838838-869
6.510271027-6.570
AISI 316 Head
 201010-20PISTON PUMPS71
202121-2072
12.54444-12.573
126060-1274
107272-1075
18103103-1876
11158158-1177
16178178-1678
16220220-1679
13256256-1380
19256256-1981
10330330-1082
9431431-983
16.5431431-16.584
14.5504504-14.585
11629629-1186
8770770-887
6.510271027-6.588
Ferroli ProductsHOPPYHayward ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Certikin Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی peyman_group