Peyman - انواع سختی گیر

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان
 • گروه آب و تاسیسات پیمان

تصفیه آب --› انواع سختی گیر --› Peyman

سختی گیر

بطور کلی سختی موجود در آب باعث بروز مشکلاتی در سیستم های تاسیساتی مانند دیگ های بخار فشار بالا، برج های خنک کن و صنایع نساجی و رنگرزی می شود. علاوه بر این یون های سختی قدرت شویندگی صابون ها و مواد شوینده را کاهش می دهد و سختی بیش از 500 ppm در آب شرب برای سلامتی مضر است.


از سختی گیر آب در موارد زیر استفاده می شود:

 1. کاهش سختی آب شرب
 2. کاهش سختی آب در سیستم های تاسیساتی مانند دیگ های بخار فشار بالا، برج های خنک کن و ...
 3. کاهش سختی آب برای صنایع نساجی و رنگرزی

I. سختی گیر تمام اتوماتیک | بدنه فایبر گلاس (FRP) | شیر PP

سختی گیر تمام اتوماتیک | بدنه فایبرگلاس (FRP) | شیر PP

سختی گیر رزینی متداول ترین روش برای حذف سختی آب (یون کلسیم و منیزیم) می باشد. این دستگاه شامل تانک استوانه ای شکل بوده که ذرات رزین داخل آن قرار می گیرد. رزین ها پس از مدت زمان مشخصی اشباع شده و نیازمند فرایند احیا هستند.


سختی گیر اتومات شامل اجزای زیر می باشد:

 1. مخزن دستگاه سختیگیر آب از جنس فایبر گلاس
 2. سیستم های پخش کننده و جمع آوری آب همراه با نازل های مخصوص
 3. رزین کاتیونی به مقدار لازم
 4. مخزن نمک از جنس پلی اتیلن
 5. شیر سختیگیر چندراهه به صورت: نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک

سختیگیر رزینی با ظرفیت¬های مختلف ارائه می شود که بر اساس گرین مشخص می شود. این ظرفیت به دبی و میزان سختی آب بستگی دارد. در جدول زیر ظرفیت های مختلف سختی گیر آورده شده است. این جدول مربوط به سختیگیر تمام اتوماتیک فایبر گلاس است که با دو شیر اتومات زمانی و جریانی قابل ارائه می باشد.

* شیر سختیگیر تمام اتوماتیک PP در دوحالت زمانی و جریانی موجود می باشد. شیر اتومات زمانی بر اساس مدت زمان مشخص شده فاصله بین دو احیا تنظیم می شود و شیر اتومات جریانی بر اساس میزان حجم آب عبور کرده در بین دو احیا تنظیم می شود.


نحوه نصب شیر pp تمام اتوماتیک و لوله کشی حجم منبع نمک (لیتر) سایز شیر pp تمام اتوماتیک (inch) مقدار رزین (لیتر) ظرفیت، حداکثر (گرین)سایز تانک فایبر گلاس (cm و inch) مدل شرحردیف
از بالای منبع60"3/41210,00020*45 cmTP-WS-10aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک1
9*18 inch
از بالای منبع60"3/42530,00025*100 cmTP-WS-30aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک2
9*40 inch
از بالای منبع60"3/43545,00030*125 cmTP-WS-45aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک3
12*48 inch
از بالای منبع60"3/45060,00030*125 cmTP-WS-60aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک4
12*48 inch
از بالای منبع100"1 / "3/47590,00035*140 cmTP-WS-90aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک5
13*54 inch
از بالای منبع2001”100120,00035*170 cmTP-WS-120aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک6
14*65 inch
از بالای منبع2001”125140,00035*170 cmTP-WS-140aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک7
14*65 inch
از بالای منبع2001”150180,00040*170 cmTP-WS-180aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک8
16*65 inch
از بالای منبع2201”175200,00040*170 cmTP-WS-200aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک9
16*65 inch
از بالای منبع2201" / 2"200220,00045*170 cmTP-WS-220aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک10
18*65 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3001" / 2"225250,00055*200 cmTP-WS-250aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک11
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3002"250270,00055*200 cmTP-WS-270aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک12
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3002"275300,00055*200 cmTP-WS-300aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک13
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع4002"325350,00060*200 cmTP-WS-350aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک14
24*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع4002"375400,00060*200 cmTP-WS-400aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک15
24*62 inch
از کنار منبع5002"450500,00075*200 cmTP-WS-500aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک16
30*62 inch
از کنار منبع5002"550600,00075*200 cmTP-WS-600aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک17
30*62 inch
از کنار منبع10002"625700,00090*200 cmTP-WS-700aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک18
36*62 inch
از کنار منبع10002"725800,00090*200 cmTP-WS-800aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک19
36*62 inch
از کنار منبع10002"775900,00090*200 cmTP-WS-900aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک20
36*62 inch
از کنار منبع10002"9251,100,000105*200 cmTP-WS-1100aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک21
42*62 inch
از کنار منبع15002"11001,300,000105*200 cmTP-WS-1300aسختی گیر FRP تمام اتوماتیک22
42*62 inch
* شیرهای تمام اتوماتیک PP در دوحالت زمانی و جریانی موجود می باشد. شیرهای زمانی بر اساس مدت زمان مشخص شده فاصله بین دو احیا تنظیم می شود و شیرهای جریانی بر اساس میزان حجم آب عبور کرده در بین دو احیا تنظیم می شود.
* سختی گیرهای تمام اتوماتیک با ظرفیت های بالاتر، با بدنه ی فلزی و با شیرهای کنترلی اتوماتیک مربوطه بنا به سفارش، قابل ساخت می باشد.

II. سختی گیر نیمه اتوماتیک | بدنه فایبر گلاس (FRP) | شیر PP

سختی گیر نیمه اتوماتیک | بدنه فایبرگلاس (FRP) | شیر PP

سختی گیر رزینی متداول ترین روش برای حذف سختی آب (یون کلسیم و منیزیم) می باشد. این دستگاه شامل تانک استوانه ای شکل بوده که ذرات رزین تبادل یونی داخل آن قرار می گیرد. رزین پس از مدت زمان مشخصی اشباع شده و نیاز به فرایند احیا خواهند داشت.

سختی گیر نیمه اتومات شامل اجزای زیر می باشد:

 1. مخزن دستگاه سختی گیر از جنس فایبر گلاس
 2. سیستم های پخش کننده و جمع آوری آب همراه با نازل های مخصوص
 3. رزین کاتیونی به مقدار لازم
 4. مخزن نمک از جنس پلی اتیلن
 5. شیر سختیگیر چندراهه به صورت: نیمه اتوماتیک دستی

سختی گیر آب با ظرفیت های مختلف ارائه می شود که بر اساس گرین مشخص می شود. این ظرفیت به دبی آب و میزان سختی آب بستگی دارد. در جدول زیر ظرفیت های مختلف سختی گیر آورده شده است. این جدول مربوط به سختی گیر نیمه اتوماتیک فایبر گلاس است که با شیر دستی قابل ارائه می باشد.

نحوه نصب شیر pp نیمه اتوماتیک و لوله کشی حجم منبع نمک (لیتر) سایز شیر pp نیمه اتوماتیک (inch) مقدار رزین (لیتر) ظرفیت، حداکثر (گرین)سایز تانک فایبر گلاس
(cm و inch)
مدل شرحردیف
از بالای منبع60"3/41210,00020*45 cmTP-WS-10mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک1
9*17 inch
از بالای منبع60"3/42530,00025*100 cmTP-WS-30mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک2
9*40 inch
از بالای منبع60"3/43545,00030*125 cmTP-WS-45mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک3
12*48 inch
از بالای منبع60"3/45060,00030*125 cmTP-WS-60mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک4
12*48 inch
از بالای منبع100"1 / "3/47590,00035*140 cmTP-WS-90mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک5
13*54 inch
از بالای منبع2001”100120,00035*170 cmTP-WS-120mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک6
14*65 inch
از بالای منبع2001”125140,00035*170 cmTP-WS-140mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک7
14*65 inch
از بالای منبع2001”150180,00040*170 cmTP-WS-180mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک8
16*65 inch
از بالای منبع2201”175200,00040*170 cmTP-WS-200mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک9
16*65 inch
از بالای منبع2201" / 2"200220,00045*170 cmTP-WS-220mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک10
18*65 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3001" / 2"225250,00055*200 cmTP-WS-250mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک11
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3002"250270,00055*200 cmTP-WS-270mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک12
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع3002"275300,00055*200 cmTP-WS-300mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک13
21*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع4002"325350,00060*200 cmTP-WS-350mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک14
24*62 inch
از بالای منبع یا از کنار منبع4002"375400,00060*200 cmTP-WS-400mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک15
24*62 inch
از کنار منبع5002"450500,00075*200 cmTP-WS-500mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک16
30*62 inch
از کنار منبع5002"550600,00075*200 cmTP-WS-600mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک17
30*62 inch
از کنار منبع10002"625700,00090*200 cmTP-WS-700mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک18
36*62 inch
از کنار منبع10002"725800,00090*200 cmTP-WS-800mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک19
36*62 inch
از کنار منبع10002"775900,00090*200 cmTP-WS-900mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک20
36*62 inch
از کنار منبع10002"9251,100,000105*200 cmTP-WS-1100mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک21
42*62 inch
از کنار منبع15002"11001,300,000105*200 cmTP-WS-1300mسختی گیر FRP نیمه اتوماتیک22
42*62 inch

III. سختی گیر نیمه اتوماتیک | بدنه فلزی | شیر سلو ولو

سختی گیر نیمه اتوماتیک | بدنه فلزی | شیر سولو ولو

سختیگیر فلزی هم بصورت تبادل یونی کار میکنند و در داخل آنها رزین قرار دارد. تفاوت این سختی گیر با دو جدول بالا در جنس بدنه سختی گیر و شیر چند راهه می باشد. جدول زیر مربوط به سختی گیر با تانک فلزی و شیر سولووالو از جنس چدن می باشد. سختی گیر فلزی با ظرفیت های مختلف ارائه می شود که بر اساس گرین مشخص می شود. این ظرفیت به دبی آب و میزان سختی آب بستگی دارد.

سختی گیر فلزی شامل اجزای زیر می باشد:

 1. مخزن دستگاه سختی گیر از جنس کربن استیل پوشش داده شده با رنگ اپوکسی
 2. نازل های مخصوص سختیگیر
 3. رزین کاتیونی به مقدار لازم
 4. مخزن نمک از جنس پلی اتیلن
 5. شیر سولو ولو چدنی
ضخامت ورق فلزی (mm)حجم منبع نمک (لیتر) سایز شیر سولو ولو (inch) مقدار شن نگه دارنده رزین (kg)مقدار رزین (لیتر) ظرفیت، حداکثر (گرین)سایز تانک فلزی (cm) مدل شرحردیف
3603/4402530,00030*120TP-WS-30mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک1
3603/4405060,00030*150TP-WS-60mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک2
3603/4807590,00040*150TP-WS-90mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک3
32003/480100120,00040*150TP-WS-120mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک4
4 , 3200180125150,00050*150TP-WS-150mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک5
4 , 3200180150180,00050*150TP-WS-180mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک6
42001120175200,00060*150TP-WS-200mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک7
43001/4 1120225250,00060*150TP-WS-250mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک8
43001/4 1120250270,00060*150TP-WS-270mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک9
5 , 43001/2 1160275300,00070*150TP-WS-300mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک10
5 , 44001/2 1160325360,00070*150TP-WS-360mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک11
5 , 45001/2 1160350400,00070*150TP-WS-400mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک12
55001/2 1200400450,00080*150TP-WS-450mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک13
55001/2 1200450500,00080*150TP-WS-500mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک14
55002280550600,00090*150TP-WS-600mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک15
610002320700750,000100*150TP-WS-750mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک16
610002560825900,000110*150TP-WS-900mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک17
610002 1/26809501,000,000120*180TP-WS-1000mmسختی گیر فلزی نیمه اتوماتیک18

IV. سختی گیر مغناطبسی Elcla ساخت ایتالیا

سختی گیر مغناطیسی Elcla ساخت ایتالیا

سختی گیر مغناطیسی با ایجاد میدان مغناطیسی و تحت تاثیر قراردادن یون های درون آب از جمله کلسیم و منیزیم، آنها را بصورت خنثی در می آورد و از رسوب گذاری آب جلوگیری میکند. از مهمترین مزیت سختیگیر مغناطیسی نصب راحت آنها می باشد که در عکس های زیرین جدول نمایش داده شده است.

تصویردبی (lit/hr)طول (mm)قطر (in)مدل شرحردیف
105071/303/4Mini Elclaسختی گیر مغناطیسی1
2200129/501/2Elcla 1سختی گیر مغناطیسی2
3900137/673/4Elcla 2سختی گیر مغناطیسی3
4500146/671Elcla 3سختی گیر مغناطیسی4
8700170/901 , 1/4Elcla 4سختی گیر مغناطیسی5
9500176/901 , 1/2Elcla 4/Aسختی گیر مغناطیسی6
11500190/1062Elcla 5سختی گیر مغناطیسی7
19000260/1752Elcla 6سختی گیر مغناطیسی8
29000260/2503Elcla 7سختی گیر مغناطیسی9
39000260/2944Elcla 8سختی گیر مغناطیسی10

V. تانک فایبر گلاس FRP

تانک فایبرگلاس (FRP)

تانک تحت فشار با جنس بدنه فایبرگلاس (frp) جهت سیستم های تصفیه آب ارائه می شود. از این تانک ها می توان برای سختی گیر رزینی و سیستم های فیلتراسیون (شنی و کربنی) استفاده کرد. تانک فایبرگلاس درجه یک ارائه شده توسط این شرکت تحمل فشار تا 10 بار را دارد.

برخی از مزایای تانک FRP یا فایبر گلاس:

 1. عدم مشکل زنگ زدگی
 2. طول عمر بالا
 3. وزن سبک
 4. مقاومت بالا بدنه FRP
 5. تعمیر پذیر
 6. ظرفیت مفید بالا
 7. مقاومت گرمایی و سرمایی
Residential (6''-13'')
ابعاد صفحهbase ورودی تانکوزن تانک (Kg)حجم تانکابعاد تانک (inch)مدلشرحردیف
DCBAپایینبالا فوت مکعبلیتر
207N/A2141196StandardN/A2.5"5.171.2334.808*47TP - TK- 08*47تانک فایبر گلاس1
233N/A240459StandardN/A2.5"2.420.5714.709*18TP - TK- 09*18تانک فایبر گلاس2
233N/A2401018StandardN/A2.5"4.841.2836.309*40TP - TK- 09*40تانک فایبر گلاس3
Residential (6''-13'')
ابعاد (mm)base ورودی تانکوزن تانک (Kg)حجم تانکابعاد تانک (inch)مدلشرحردیف
DCBAپایینبالا فوت مکعبلیتر
313N/A3111238StandardN/A2.5"12.102.8979.5012*48TP - TK- 12*48تانک فایبر گلاس4
338N/A3381400StandardN/A2.5"13.853.73105.1013*54TP - TK- 13*54تانک فایبر گلاس5
Operating Conditions:
Max. Operating Pressure:
150 psi (10.5 bars)
Max. Operating Temp: 120° F (49°C)
Light Commercial (14''-24'')
ابعاد (mm)base ورودی تانکوزن تانک (Kg)حجم تانکابعاد تانک (inch)مدلشرحردیف
D CBAپایینبالا فوت مکعبلیتر
363N/A3651674StandardN/A2.5"- nspm14.805.23148.0014*65TP - TK- 14*65تانک فایبر گلاس6
413N/A4161671StandardN/A2.5"-npsm18.656.86194.0016*65TP - TK- 16*65تانک فایبر گلاس7
4"-8UN
486N/A4581722StandardN/A4"-8UN35.909.08257.0018*65TP - TK- 18*65تانک فایبر گلاس8
550N/A5221002StandardN/A4"-8UN25.105.79164.0021*36TP - TK- 21*36تانک فایبر گلاس9
550N/A5221721StandardN/A4"-8UN41.1011.66330.0021*62TP - TK- 21*62تانک فایبر گلاس10
5503945502064Tripod4"-8UN4"-8UN48.55
6263006182168Tripod4"-8UN4"-8UN55.0016.71473.0024*72TP - TK- 24*72تانک فایبر گلاس11
Operating Conditions:
Operating Pressure: 150 psi (10.5 bars)
Operating Temperature: 120° F (49°C)
industrial (30''-63'')
ابعاد (mm)base ورودی تانکوزن تانک (Kg)حجم تانکابعاد تانک (inch)مدلشرحردیف
D CBAپایینبالا فوت مکعبلیتر
7792807702199Tripod6"-FLG6"-FLG100.1023.82674.0030*72TP - TK- 30*72تانک فایبر گلاس12
9312879322217Tripod6"-FLG6"-FLG132.6034.28979.0036*72TP - TK- 36*72تانک فایبر گلاس13
107428810382224Tripod6"-FLG6"-FLG170.0046.201308.0042*72TP - TK- 42*72تانک فایبر گلاس14
122729511722225Tripod6"-FLG6"-FLG210.0059.171675.0048*72TP - TK- 48*72تانک فایبر گلاس15
Operating Conditions:
Operating Pressure:
150 psi (10.5 bars)
Operating Temperature:
120° F (49°C)
150° F (65°C)
for flange opening tank

VI. شیرهای چند راهه سختی گیر PP

شیرهای چند راهه سختی گیر PP

شیر چند راهه از جنس pp در دو سری دستی و اتوماتیک ارائه می شود. شیر سختیگیر دستی برای کارکرد نیاز به حضور اپراتور دارد درحالیکه شیر اتومات بدون نیاز به اپراتور و با برنامه تعریف شده ای کار می کند.

شیر اتوماتیک سختی گیر در دو مدل ارائه می شود:

 1. شیر اتوماتیک زمانی: این شیرها بر اساس مدت زمان مشخص شده فاصله بین دو احیا تنظیم می شود.
 2. شیر اتوماتیک جریانی: شیرهای جریانی بر اساس میزان حجم آب عبور کرده در بین دو احیا تنظیم می شود.

شیر چند راهه runxin و با گارانتی یک ساله موای ارائه می شود. شیر رانکسین جهت انواع سختی گیرآب و فیلتراسیون بکار می رود. این شیرها دارای خدمات پس از فروش mewai می باشد.

اتصال گلوییسایز اتصالاتمقدار جریان مدلنوعشرحردیف
مکش آب نمکفاضلابورودی و خروجی M3/hr
2/5"3/8"1/2"3/4"2TP - PV - 3/4mنیمه اتوماتیکشیر چند راهه PP1
2/5"3/8"1/2"1"4.5TP - PV - 1mشیر چند راهه PP2
4"1/2"1"2"8-9TP - PV - 2mشیر چند راهه PP3
4"1/2"1"2"15-18TP - PV - 2mشیر چند راهه PP4
ــــــــــ1/5"3"3"35-40TP - PV - 3mشیر چند راهه PP5
2/5"3/8"1/2"3/4"2TP - PV - 3/4atزمانیتمام اتوماتیکشیر چند راهه PP6
2/5"3/8"1/2"1"4.5TP - PV - 1atشیر چند راهه PP7
4"1/2"1"2"8-9TP - PV - 2atشیر چند راهه PP8
4"2"1"2"18TP - PV - 2atشیر چند راهه PP9
2/5"3/8"1/2"3/4"2TP - PV - 3/4avجریانیشیر چند راهه PP10
2/5"3/8"1/2"1"3-4TP - PV - 1avشیر چند راهه PP11
4"1/2"1"2"8-9TP - PV - 2avشیر چند راهه PP12
4"1/2"1"2"15-18TP - PV - 2avشیر چند راهه PP13
ــــــــــ1/5"3"3"35-40TP - PV - 3avشیر چند راهه PP14

VII. شرایط عملکرد شیرهای چند راهه سختی گیر PP

شرایط عملکرد شیرهای چند راهه سختی گیر PP
ItemsRequirement
Working ConditionsWater Pressure0.15MPa ~ 0.6MPa
Water Temperature5°C ~ 50°C
Working EnvironmentEnvironment Temperature5°C ~ 50°C
Relative Humidity≤95% (25°C)
Electrical FacilityAC 100 ~ 240V/50 ~ 60 Hz
Inlet Water QualityWater TurbidityDown-flow regeneration < 5 FTU ;
Up-flow regeneration < 2 FTU
Water HardnessFirst Grade Na+< 6.5 mmol/l ;
Second Grade Na+ < 10 mmol/l
Free Chlorine<0.1 mg/l
Iron 2+<0.3 mg/l
COD Mn<2 mg/l (O2)
* In the above table, first grade Na+ represents first grade Na+ exchanger. Second grade Na+ represents second grade Na+ exchanger.
* If the water pressure exceeds 0.6Mpa, a pressure reducing valve must be installed before the water inlet. While, if the water pressure under 0.15Mpa, a booster pump must be installed before the water inlet.

VIII. شیرهای چند راهه سختی گیر سلو والو

شیرهای چند راهه سختی گیر سولو والو

شیر سولوولو مخصوص سختی گیرهای فلزی می باشد. شیر سولو والو از جنس چدن می باشد و بصورت دستی کار میکند.

وزن تقریبی Kgسایز اتصالاتمقدار جریان مدلنوعشرحردیف
مکش آب نمکفاضلابورودی و خروجی M3/hr
101/2"3/4"3/4"1.5TP - SV - 3/4نیمه اتوماتیک چدنی
(سلو والو)
شیر چند راهه سولو والو1
151/2"1"1"3TP - SV - 1شیر چند راهه سولو والو2
151/2"1 , 1/4"1 , 1/4"7TP - SV - 1 , 1/4شیر چند راهه سولو والو3
221"1 , 1/2"1 , 1/2"11TP - SV - 1 , 1/2شیر چند راهه سولو والو4
501 , 1/2"2"2"17.5TP - SV - 2شیر چند راهه سولو والو5
501 , 1/2"2 , 1/2"2 , 1/2"22TP - SV - 2 , 1/2شیر چند راهه سولو والو6
2052"4"4"60TP - SV - 4شیر چند راهه سولو والو7

IX. رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی

رزین‌ تبادل یونی بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

 1. رزین کاتیونی قوی
 2. رزین‌ کاتیونی ضعیف
 3. رزین آنیونی قوی
 4. رزین‌ آنیونی ضعیف
 5. رزین میکسبد

بطور کلی رزین‌های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزین‌های نوع ضعیف ، در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیای رزین، صرفه جویی قابل توجهی بوجود می¬آید¬. رزین‌های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائیت آب مرتبط است .

مزیت رزین‌ کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزین کاتیونی قوی می‌باشد ، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیای مکرر می‌گردد. اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیونهای آب است بکارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزینهای کاتیونی قوی می‌باشد.

رزین‌ آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزین‌ آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک ، کلریدریک و نیتریک می‌باشد. رزین‌های آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم‌های تصفیه آب ، رزین‌ آنیونی قوی در پایین دست رزین آنیونی ضعیف قرار می‌گیرند.

در سختی گیر از رزین کاتیونی با پایه Na استفاده می شود. این رزین با آب تبادل یونی کرده و یون کلسیم و منیزیم (همان عامل سختی آب ) را گرفته و به جای آنها سدیم وارد آب میکند. این نوع رزین را میتوان با آب نمک احیا نمود.
علاوه بر رزین های کاتیونی و آنیونی، رزینی به نام میکسبد نیز داریم که از ترکیب این دو رزین به دست آمده و جهت کاهش تمامی یون های محلول در آب (هم کاتیون ها و هم آنیون ها) بکار می رود. مشخصات رزین میکسبد پرولایت را در ردیف 4 جدول ملاحظه می فرمایید.

تصویرکشور سازندهظرفیت رزین
(eq/lit)
نوعمدلنام برندشرحردیف
انگلیس2کاتیونیC100Puroliteرزین تصفیه آب1
2کاتیونیC100Eرزین تصفیه آب2
1.4آنیونیA600رزین تصفیه آب3
1.9 , 1.3میکسبدMB400رزین تصفیه آب4
چین1.85کاتیونیC-107EAkualiteرزین تصفیه آب5
فرانسه2کاتیونیIR120 NaAmberliteرزین تصفیه آب6
آلمان2کاتیونیS 1467Lewatitرزین تصفیه آب7
چین1.93کاتیونی001X7 NASquingرزین تصفیه آب8
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات