چیلرهای فرولی

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

a . حرارت و برودت --› سرمایشی فرولی --› Ferroli --› محصولات سرمایشی فرولی ایتالیا ( سیستم های برودتی فرولی ) --›

فرولی برودت

Pdfتصاویروضعیت مصرف انرژیمبردمحدوده ظرفیت حرارتی
(kw)
(HEAT PUMP)
محدوده تناژ برودتی
(TR)
مدلشرحردیف
minmaxminmax
AIR COOLED WATER CHILLERS WITH AXIAL FANS
 R 410A718.51.755RXAمینی چیلر هوایی
(آپارتمانی)
1
 R 410A20.942.15.711.5RMAمینی چیلر هوایی
(آپارتمانی - تجاری)
2
*R 410A21.143.55.7511.85RMA HEمینی چیلر هوایی
(آپارتمانی - تجاری)
3
 R 410A48.121612.555.85RGAچیلر یکپارچه هوایی
(تجاری - صنعتی)
4
*R 410A49.420712.954.5RGA HEچیلر یکپارچه هوایی
(تجاری - صنعتی)
5
 R 410A17044044113RLAچیلر یکپارچه هوایی
(صنعتی)
6
 R 410A37065897173RHAچیلر یکپارچه هوایی
(صنعتی)
7
 R 407C------103.5407RHVچیلر یکپارچه هوایی
(صنعتی)
8
 R 134A------94.5317RHVچیلر یکپارچه هوایی
(صنعتی)
9
*R 134A------102336RHV HEچیلر یکپارچه هوایی
(صنعتی)
10
AIR COOLED WATER CHILLER WITH CENTRIFUGAL FANS
 R 410A2142.45.511.2RMPمینی چیلر هوایی
(صنعتی)
11
*R 410A21.243.85.511.5RMP HEمینی چیلر هوایی
(صنعتی)
12
 R 410A48.121612.555.8RGCچیلر یکپارچه هوایی
(تجاری - صنعتی)
13
*R 410A49.420712.954.4RGC HEچیلر یکپارچه هوایی
(تجاری - صنعتی)
14
WATER COOLED WATER CHILLERS
 R 410A7726519.567RGWچیلرآبی (صنعتی)15
 R 134A299125380332RVWچیلرآبی (صنعتی)16
DIRECT EXPANSION CONDENSING UNITS (DX)
 R 410A20.140.4612CMAکندانسینگ یونیت هوایی17
*R 410A20.140.4612CMA HEکندانسینگ یونیت هوایی18
 R 410A20.140.4612CMPکندانسینگ یونیت هوایی19
*R 410A20.140.4612CMP HEکندانسینگ یونیت هوایی20
 R 410A47.821413.561CGAکندانسینگ یونیت هوایی21
*R 410A49.22061459CGA HEکندانسینگ یونیت هوایی22
 R 410A47.821413.561CGCکندانسینگ یونیت هوایی23
*R 410A49.22061459CGC HEکندانسینگ یونیت هوایی24
REMOTE AIR COOLED CHILLERS
 R 410A------17.559.85EGWچیلرهوایی با کندانسور مجزا
(تجاری - صنعتی)
25
 R 134A------71298.5EVWچیلرهوایی با کندانسور مجزا
(صنعتی)
26
PACKAGED ROOF TOP AIR CONDITIONER
 R 410A38.62469.8563.85RFAپکیج هوایی پشت بامی
(تجاری - صنعتی)
27
* در حالت مصرف بهینه برق قرار دارد
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات